Watersport Rijnbeek

Ons motto is, dat iedere klant tevreden onze winkel verlaat !

Impressum / gegevens

 

Watersport Rijnbeek

 

Dorpsstraat 163-165

2421 AZ Nieuwkoop

Telefoonnummer : 0172-571408

Email                   :  info@watersport-rijnbeek.nl

KvK                     :  59584556

BTW -Nr             : NL02.0117589B01

BTW-Id               : NL001125000B30

IBAN                   : NL22 INGB 0006 3223 75

 

 

Disclaimer 

Watersport Rijnbeek (Kamer van Koophandel: 59584556), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.watersport-rijnbeek.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Watersport Rijnbeek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Watersport Rijnbeek spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Watersport Rijnbeek.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Watersport Rijnbeek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Watersport  Rijnbeek.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Watersport Rijnbeek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

 Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd voor www.watersport-rijnbeek.nl.